همســـــفر آسایش , آرامش , زندگی http://vasall.ir 2019-03-24T01:21:02+01:00 text/html 2019-03-21T07:23:34+01:00 vasall.ir همسفر سال نو مبارک http://vasall.ir/post/677 <div style="text-align: center;"><img data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZ9AxfdGvonmj1yRf_ChHNC-UzApXEb9p4oJnry4TIpWRgPO8C" jsaction="load:str.tbn" class="rg_ic rg_i" alt="نتیجه تصویری برای تصویر سال نو 98" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZ9AxfdGvonmj1yRf_ChHNC-UzApXEb9p4oJnry4TIpWRgPO8C" style="width: 284px; height: 177px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 2px;"></div> text/html 2019-03-20T08:06:06+01:00 vasall.ir همسفر جدول حداقل حقوق دستمزد سال 98 http://vasall.ir/post/676 <h2 style="font-size: 1.4em; margin: 0.83em 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif;">حداقل دستمزد کارگران در سال 98&nbsp;<span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: irsans-bold; font-size: 20px;">یک میلیون&nbsp;</span>و 517 هزار تومان</h2><p class="rtejustify" style="margin: 0px 0px 1.5em; text-align: justify; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به<strong>&nbsp;افزایش حداقل دستمزد 98 کارگران</strong>&nbsp;از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 517 هزار تومان در&nbsp;<strong>سال 98</strong>&nbsp;گرفتند.<br>بر این اساس تا این لحظه حق مسکن 100 هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش 80 هزار تومانی به 190 هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش 19 هزار تومانی 70 هزار تومان تعیین شد.</p><ul style="margin: 1em 0px; padding: 0px 40px 0px 0px; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><li><strong>حداقل دستمزد روزانه&nbsp;سال 98&nbsp;کارگران</strong>&nbsp;505.627 ریال</li><li><strong>حداقل دستمزد ماهیانه&nbsp;سال 98&nbsp;کارگران</strong>&nbsp;15.168.822 ریال</li><li>حق اولاد یک فرزند 1.516.822 ریال</li><li>حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال</li><li>پایه سنواتی 700.000 ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)</li><li>حق مسکن 1.000.000 ریال</li><li>بن کارگری 1.900.000 ریال</li></ul><p class="rtecenter" style="margin: 0px 0px 1.5em; text-align: center; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-size: 16px;"><strong>حداقل حقوق</strong>&nbsp;دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در<strong>&nbsp;سال 98</strong>&nbsp;یک میلیون و 780 هزار تومان می‌شود.</span></span></p> text/html 2019-03-17T16:14:04+01:00 vasall.ir همسفر رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه شماره 128118 مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی http://vasall.ir/post/675 <div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2"><b>رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تایید بخشنامه شماره 128118 مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی</b></font><br></div><font size="2" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: justify;"><br><br></font><div align="right" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2">کلاسه پرونده:</font><font size="2">هـ ع/ 96/1417 &nbsp;</font><br><font size="2">موضوع:</font><font size="2">ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت</font><br>تاریخ رأی:&nbsp;<font size="2">شنبه 25 اسفند 1397</font><br><font size="2">شماره دادنامه:</font><font size="2">9709970906010431 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><br><br><br><b><font size="2">هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی</font></b><br><br><b><font size="2">* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1417&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره دادنامه : 9709970906010431&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ : 25/12/97</font></b><br><br><b><font size="2">* شـاکــی : شرکت مخابرات ایران با وکالت خانم افروز گلستانی نجف آبادی</font></b><br><br><b><font size="2">* طرف شکایت : 1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت</font></b><br><br><b><font size="2">* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم اداری شماره 128118 مورخ 5/7/96 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت</font></b><br></div> text/html 2018-12-17T16:01:28+01:00 vasall.ir همسفر واریز بسته حمایتی کارگران از امروز http://vasall.ir/post/673 <div class="item-summary" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; background: rgb(244, 243, 243); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 258px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6; background: transparent; padding: 8px; border-top: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid transparent; text-align: justify;">براساس اطلاعات بدست آمده از امروز بسته حمایتی دولت برای کارگران به حسابشان واریز می شود.</p></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Vazir, Arial, Tahoma;"><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">به گزارش مشرق،</span>&nbsp;دولت برای جبران شرایط پیش آمده اقتصادی و معیشتی جامعه، پنج<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;بسته حمایتی</strong>&nbsp;ضد تحریم در نظر گرفت که از جمله آنها، توزیع&nbsp;بسته حمایتی دولت&nbsp;و فوق العاده جبرانی برای کارمندان و کارگران (بسته حمایتی کارگران) و اقشار کم درآمد است تا بخشی از این تنگی معیشتی جبران شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">بر این اساس همه افرادی که درآمد زیر 3 میلیون تومان دارند،مشمول دریافت طرح بسته حمایتی دولت قرار گرفتند.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 0px 16px; margin: 24px 16px; font-size: 17.5px; border-left: 0px none; border-right: 5px solid rgb(204, 204, 204); clear: both;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; font-size: 14px; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">بیشتر بخوانید:</span></span></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim, Vazir, Arial, Tahoma; line-height: 1.3; color: inherit; margin: 0px; font-size: 18px;"><a href="https://www.mashreghnews.ir/news/919893/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(24, 9, 166); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; outline: none 0px;">بلاتکلیفی جاماندگان دریافت بسته حمایتی دولت</a></h3></blockquote><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">بررسی ها نشان می‌دهد توزیع بسته حمایتی دولت به حساب یارانه افراد آغاز شده و تا کنون افراد تحت پوشش<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;کمیته امداد</strong>،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">بهزیستی</strong>، کارمندان دولت مانند کارمندان وزارت آموزش و پرورش و برخی از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند،&nbsp;کارت یارانه&nbsp;آنها شارژ شده است و باقی افراد نیز به زودی شارژ خواهند شد.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">براساس آخرین اطلاعات بدست آمده، بسته حمایتی کارگران از امروز واریز خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">همچنین بسته حمایتی بازنشستگان و کارمندان واریز شده است و آن دسته از بازنشستگانی که هنوز بسته رفاهی خود را دریافت نکرده اند طی ۲ تا ۳ روز آینده با حقوق ماهانه خود به حسابشان واریز خواهد شد.</p></div></div><div class="item-source" style="box-sizing: border-box; margin: 40px 0px 30px; color: rgb(153, 153, 153);"><span class="item-source" style="box-sizing: border-box;">منبع: فارس</span></div></div> text/html 2018-11-01T07:59:23+01:00 vasall.ir همسفر عناوین روزنامه های امروز http://vasall.ir/post/672 <div class="row" style="box-sizing: border-box;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="عناوین روزنامه های امروز" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1397/8/10/1861652_381.jpg" alt="عناوین روزنامه های امروز" width="600" height="408" align="" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: iransans, tahoma; font-size: 14px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px;"></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 24px; font-family: iransans, tahoma; margin-top: 10px; padding: 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><div><br></div></div> text/html 2018-10-11T04:39:01+01:00 vasall.ir همسفر جبران خسارت 800میلیاردی کارگزاران http://vasall.ir/post/671 <div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2">شرق: با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند. این البته بخش کوچکی از این خبر است. نکته آن است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت اما تا این حکم صادر شد، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. حال سؤال این است که بالاخره شرکت مخابرات ایران خصوصی است یا بخشی از «ما»ی دولتی محسوب می‌شود که این‌چنین آذری‌جهرمی در پی دفاع از آن برآمده است؟&nbsp;<br>پیرو رأی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، این کارگزاران با معاون نیروی انسانی مخابرات تشکیل جلسه دادند و خواستار رسیدگی به این مسئله با درنظرگرفتن تمامی مزایا و حقوق خود شدند. آنها هشدار دادند که نخواهند پذیرفت که شرکت مخابرات، تنها عنوان «دائم» را در قراردادها ذکر کند؛ درحالی‌که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد. البته شرکت مخابرات نیز این موضوع را در این نشست‌ها پذیرفته بود.<br>معاون انسانی شرکت مخابرات در این زمینه گفته است: «شرکت مخابرات ایران رأی دیوان عدالت اداری را درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به‌طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری ‌است، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تأییدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تأیید نهایی روی سامانه اچ‌آرآی‌اس (HRIS) برای امضا به استان‌ها ارسال خواهد شد و با امضای قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد و این پروسه در زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد».<br>کارگزاران روستایی در بیانیه‌ای که در اختیار «شرق» گذاشتند، نوشتند: «وقتی کارگزاران احساس کردند از یک‌طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتا برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب کنند و مجلس هم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقریبا کار را یکسره کرد ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود و پیرو این قانون‌گریزی‌ها، وزیر محترم وقت ارتباطات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کند (در بطن ماده ۸۳ وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کارگزاران است)، باید برای حل مشکلات اقدام می‌کرد. وزیر وقت، کارگزاران را به زیاده‌خواهی متهم و راه را برای قانون‌گریزی‌های بیشتر شرکت مخابرات ایران باز کرد. این کش‌وقوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به‌عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رأی قطعی و لازم‌الاجرای قرارداد دائم به ‌نفع کارگزاران صادر شد».<br>در بخشی از این بیانیه در نقد عملکرد وزیر ارتباطات و مخابرات آمده است: «صدور حکم دیوان عدالت اداری خود بیانگر این موضوع است که طرف (مخابرات) درک درستی از قانون و واقعیات پیش‌رو نداشته و در پی قانون‌گریزی‌هایی برآمده است که دیوان عدالت اداری ورود کرده و این‌چنین آن را ملزم به پایبندی به قانون می‌کند و حال به زیرسؤال‌بردن چنین احکامی از طرف وزیر دولت که خود باید قانون‌مدار باشد، جای تعجب و سؤال دارد. مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها نفر از قضات متبحر و کارکشته دیوان صادر می‌شود؟ اگر در غیر این ‌صورت بود، باید حرفی برای نقد و گفتن داشت. دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سؤال است، چطور ممکن است که در پی سیاست‌های نادرست قبلی شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم و حتی این‌چنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی است و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد اما وقتی احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین واکنشی نشان بدهند و امروزه صحبت از «ما» (شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات) می‌کنند؛ درحالی‌که قبلا وزارت ارتباطات به بهانه خصوصی‌بودن مخابرات، از حل مشکلات کارگزاران روستایی، پا پس می‌کشید. آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟».<br><br>منبع :&nbsp;</font><a href="http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/197226/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-800%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">روزنامه شرق</a></div><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost> text/html 2018-08-22T20:11:55+01:00 vasall.ir همسفر روز پزشک بزرگداشت حکیم ابن سینا http://vasall.ir/post/670 <h3 style="direction: rtl; font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan; text-align: right;"><strong style="direction: rtl;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;">زندگینامه ابوعلی سینا</span><span style="direction: rtl; font-family: &quot;times new roman&quot;, serif;"></span></strong></h3><p dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Yekan; text-align: right;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ابوعلی سینا، حسین ‏بن‏ عبدالله معروف به ابوعلی یا ابن سینا، ملقب به شیخ الرئیس، رئیس العُقلا و شرف الملک در مورخه سوم صفر سال 370 هجری قمری در یکی از روستاهای بخارا به نام اَفشنه به دنیا آمد</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.</span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; font-size: 13px; font-family: Yekan; text-align: right;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بخارا در آن زمان پایتخت سامانیان بود و اکنون، شهری است در جمهوری ازبکستان، پدرش که از مردم بلخ بود، پیش از تولد ابن سینا به بخارا آمد و به کاری در دستگاه حکومتی بخارا گماشته شد، از آن جا زنی به نام ستاره گرفت و از آن زن ابن سینا و برادرش محمود متولد شدند</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.&nbsp;</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">پدر ابن سینا، مردی دانش دوست بود و با فراهم کردن امکانات و تشویق ابن سینا سهمی بسزا در پیشرفت علمی او داشته است</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif;"></span><a href="http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=39161" style="direction: rtl; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 51); font-size: 16px; font-weight: bold; cursor: pointer;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(1)</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif;"></span></a></p><div style="text-align: right;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18.2px; direction: rtl;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px;"><span style="direction: rtl; font-size: 10pt;">ابوعلی حسین بن عبدالله سینا، نابغه ی ایرانی، در هفت سالگی قرآن و بسیاری از مباحث ادبی را آموخت و باعث شگفتی همگان شد. پس از آن منطق، فلسفه و طب را فرا گرفت و در این رشته ها به قله های رفیع و بلندای علمی نایل گشت. سپس به الهیات رو آورد و در این رشته نیز چون دیگر رشته ها، تبحر یافت. درباره ی گستره ی علمی و فعالیت او همین بس که تا پانصد کتاب ، رساله و مقاله به او نسبت می دهند</span><span style="direction: rtl; font-size: 10pt;">.</span><span style="font-size: 13px; direction: rtl;">&nbsp;</span><a href="http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=34642" style="font-family: Yekan; direction: rtl; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 51); font-size: 16px; cursor: pointer;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(2)</span></a>زندگینامه ابوعلی سینا</span></strong></div><div style="direction: rtl; font-size: 14px; font-weight: bold; padding-right: 30px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ابوعلی سینا، حسین ‏بن‏ عبدالله معروف به ابوعلی یا ابن سینا، ملقب به شیخ الرئیس، رئیس العُقلا و شرف الملک در مورخه سوم صفر سال 370 هجری قمری در یکی از روستاهای بخارا به نام اَفشنه به دنیا آمد</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.</span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بخارا در آن زمان پایتخت سامانیان بود و اکنون، شهری است در جمهوری ازبکستان، پدرش که از مردم بلخ بود، پیش از تولد ابن سینا به بخارا آمد و به کاری در دستگاه حکومتی بخارا گماشته شد، از آن جا زنی به نام ستاره گرفت و از آن زن ابن سینا و برادرش محمود متولد شدند</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.&nbsp;</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">پدر ابن سینا، مردی دانش دوست بود و با فراهم کردن امکانات و تشویق ابن سینا سهمی بسزا در پیشرفت علمی او داشته است</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif;"></span><a href="http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=39161" style="direction: rtl; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 51); font-size: 16px; font-weight: bold; cursor: pointer;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(1)</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif;"></span></a></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">ابوعلی حسین بن عبدالله سینا، نابغه ی ایرانی، در هفت سالگی قرآن و بسیاری از مباحث ادبی را آموخت و باعث شگفتی همگان شد. پس از آن منطق، فلسفه و طب را فرا گرفت و در این رشته ها به قله های رفیع و بلندای علمی نایل گشت. سپس به الهیات رو آورد و در این رشته نیز چون دیگر رشته ها، تبحر یافت. درباره ی گستره ی علمی و فعالیت او همین بس که تا پانصد کتاب ، رساله و مقاله به او نسبت می دهند</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">.</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=34642" style="direction: rtl; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 51); font-size: 16px; font-weight: bold; cursor: pointer;"><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">(2)</span><span style="direction: rtl; font-family: tahoma, sans-serif;"></span></a></p></div><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><div class="textureLine" style="text-align: left; direction: rtl; height: 12px; width: 656px; background: url(&quot;/95Theme/images/Pattern.png&quot;);">&nbsp;</div> text/html 2018-08-21T19:44:59+01:00 vasall.ir همسفر جلسه بررسی ترمیم دستمزد ۹۷ کارگران، یکشنبه آینده http://vasall.ir/post/663 <h3 class="lead" style="box-sizing: border-box; font-family: Nassim; font-weight: normal; line-height: 24px; color: rgb(40, 30, 30); margin: 20px 3px 2px; font-size: 20px;">کمیته سه جانبه دستمزد یکشنبه آینده با دستور کار ارائه راهکارهای ترمیم مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی<span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</span><a href="https://www.tasnimnews.com/" target="_blank" style="font-size: 18px; text-align: justify; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">خبرگزاری تسنیم</a><span style="color: rgb(64, 64, 64); font-size: 18px; text-align: justify;">، در راستای کاهش قدرت خرید کارگران در چندماه گذشته و پس از بهانه جویی های وزارت کار برای برگزاری کمیته مزد در راستای بررسی درخواست بازنگری دستمزد 97 کارگران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی که مصوبه شورای عالی کار در مرداد ماه بود، بالاخره تاریخ برگزاری این جلسه از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: کمیته‌ی سه جانبه دستمزد، یک شنبه آینده ساعت 16 تشکیل جلسه خواهد داد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">وی افزود: دستور جلسه براساس مصوبه جلسه قبلی شورای عالی کار، ارائه راهکارهای ترمیم مزد است و نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان در آن شرکت خواهند کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">در جلسه گذشته شورای عالی کار مصوب شده بود کمیته دستمزد برای ارائه راهکارهای ترمیم مزد به صورت سه جانبه تشکیل جلسه بدهد. در این جلسه، اعضای کارگری از کاهش 48 درصدی قدرت خرید دستمزد خبر دادند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: Nassim; font-size: 18px;">خبرگزاری تسنیم</p> text/html 2018-04-24T14:00:24+01:00 vasall.ir همسفر شرکت مخابرات ایران در روز جهانی کارگر تعطیل است http://vasall.ir/post/655 <div align="justify" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2"><b>شرکت مخابرات ایران ، روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1397 مصادف با اول ماه می ، روز جهانی کارگر تعطیل است.</b><br><br>به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به منظور ارج نهادن به جایگاه رفیع کارگر ، همانند سال های قبل، روز سه شنبه 11 اردیبهشت ماه 1397که مصادف است با اول ماه می ، روز جهانی کارگر ، شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه ، به جز واحدهای شیفت ، تعطیل هستند.<br><br>بر اساس این خبر ، هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، برای حفظ کرامت کارکنان و تبعیت از قوانین حمایت از کارگر ، با تعطیلی روز کارگر در این شرکت موافقت کرد.<br><br>گفتنی ست، کارکنان مراکز شیفتی و خدمت رسان به مردم ، کماکان در این روز ، مشغول به کار هستند.<br><br>منبع :&nbsp;<a href="http://eportal.tci.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/articleType/ArticleView/articleId/8022" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">شرکت مخابرات ایران</a></font></div><div><br></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></blogextendedpost> text/html 2018-04-22T13:05:10+01:00 vasall.ir همسفر طی حکمی ازسوی مهندس سیدمجید صدری/ مهندس فرقانی به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران منصوب شد http://vasall.ir/post/654 <div><br></div><div>شرح خبر<br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img src="http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&amp;Height=200&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=NewsImage%2f%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c+%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" alt="http://eportal.tci.ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/ImageHandler.ashx?Width=200&amp;Height=200&amp;HomeDirectory=%2fPortals%2f0%2f&amp;FileName=NewsImage%2f%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c+%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c.jpg&amp;PortalID=0&amp;q=1" style="max-width: 500px; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></div><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div align="justify" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2">مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تقدیر از زحمات ارزنده مهندس دیانی با صدور حکمی مهندس محمد فرقانی را به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت منصوب کرد .<br><br>به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس سید مجید صدری در این حکم آورده است با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب مفید و ارزنده جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به سمت معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران منصوب می شوید . انتظار دارد با حسن تدبیر، پشتکار و تلاش مستمر جهت تحقق مطلوب اهداف و برنامه های شرکت در حوزه مسئولیت خطیر آن معاونت، مجدانه اقدام فرمایید.<br><br>مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اهمیت حوزه منابع انسانی و لزوم توجه جدی به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه استفاده از توان و تخصص داخلی در بخش سرمایه انسانی آورده است: تدوین سند استراتژی منابع انسانی در راستای اهداف کلان شرکت، تدوین و اجرای برنامه های نوین و مفید آموزشی و رفاهی مناسب، عادلانه و موثر از جمله موارد اهتمام معاون جدید سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران خواهد بود.<br><br>مهندس صدری در این حکم خواستار اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدابیر و روش های ابتکاری لازم برای چابک سازی ، تقویت انگیزه و علاقه به خدمت و کار و افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت شده است.<br>مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از مهندس فرقانی خواسته است تا با ارتباط مستمر با کارکنان شرکت و دریافت نظرات و انتقادات کارکنان در راستای تحقق برنامه های شرکت و با هدف ارتقاء سطح رضایت مندی و بهبود روحیه خدمتی سرمایه انسانی کارکنان شریف مخابرات ایران گام بردارد .<br><br>اجرای دقیق برنامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی مدیرعامل ، ارائه به موقع گزارش ها و بازخوردهای لازم و دقت کافی به منظور رفع نارسایی ها و کمبود ها و جبران سریع عقب ماندگی های احتمالی از جمله مهم ترین رئوس مورد تاکید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این حکم می باشد.<br><br>منبع :&nbsp;<a href="http://eportal.tci.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/articleType/ArticleView/articleId/8014" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">شرکت مخابرات ایران&nbsp;</a></font><br></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></blogextendedpost></div> text/html 2018-04-07T17:41:02+01:00 vasall.ir همسفر ثبت آزمایشی حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا ، تدوین آئین نامه در دست اجرا http://vasall.ir/post/653 <div class="post-header post-tp-1-header"><h2 class="post-subtitle">معاون رییس جمهور از آماده شدن سامانه ثبت حقوق و مزایای نهادهای ذیل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد</h2></div><div class="entry-content clearfix single-post-content"><p style="text-align: justify;">جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیأت وزیران ارسال شده است.</p><blockquote><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دستگاه‌های اداری، اطلاعات سامانه را از طریق بستر ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کرده است به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند، امیدواریم که به لحاظ فنی امکان دسترسی همه دستگاه­ها به این سامانه از سوی آن وزارتخانه قبل از پایان خردادماه فراهم گردد.</span></p></blockquote><p style="text-align: justify;">به گزارش هم رده به نقل از فارس، انصاری افزود: برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران در سامانه، آیین‌نامه‌ای لازم هست که باید به تصویب دولت برسد تأکید کرد به ویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند و طبق ماده ۲۹ لازم است اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران خود را ثبت کنند، لازم است هماهنگی‌­هایی انجام شود.</p><blockquote><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">در ماه جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاه‌ها مربوط به فروردین ماه در سامانه ثبت خواهد شد و تلاش می­کنیم اطلاعات تمامی دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت ماه به صورت فراگیر ثبت ‌شود. در این خصوص سامانه سازمان آمادگی دارد ارتباط سیستمی را با تمامی دستگاه‌ها برقرار کند.</span></p></blockquote><p style="text-align: justify;">وی در مورد اینکه طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال می‌کنیم و پس از طی دوره آزمایشی امیدواریم که از خرداد ماه کلیه پرداخت­ها قابل تجمیع در یک فیش ماهانه باشد. البته این فیش لزوماً فیش پرداختهای ماهیانه نیست بلکه پرداخت هایی است که در طول یک ماه به کارکنان و مدیران صورت می گیرد.</p><h3><span style="color: rgb(0, 128, 0);">تجمیع تمامی پرداختی‌های دستگاه‌ها در یک فیش</span></h3><p style="text-align: justify;">فردی حق مأموریت در نیمه اول فروردین ماه می‌گیرد ولی لازم است پرداختی‌های در طول ماه در فیش فروردین درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش همان ماه مورد عمل خواهد بود.</p><h3><span style="color: rgb(0, 128, 0);">شفافیت و نظارت صحیح</span></h3><p style="text-align: justify;">در اینکه دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمامی پرداختی‌ که ذی‌حسابان آنها را کنترل می‌کنند را مجدداً کنترل می نمایند و با استقرار سامانه این کار با سرعت و اطمینان بیشتری انجام می شود.</p><blockquote><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ عموم مردم نیز برقرار می‌شود. وی تأکید کرد به موجب این قانون وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید باید ابتدا احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید تا امکان سوء استفاده پیش نیاید.</span></p></blockquote><p style="text-align: justify;">انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است و هر کاری در کشور براساس قانون مربوطه انجام می شود.</p><h3><span style="color: rgb(0, 128, 0);">اطلاعات حقوق و مزایای مدیران کشور</span></h3><p style="text-align: justify;">در سامانه طراحی شده نیز این امکان برای مردم در سامانه دستگاه­ها فراهم شده است ولی براساس قوانین کشور عمل می‌کنیم. البته با توجه به اینکه تفسیر قانون برای تعیین چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس شورای اسلامی است، اگر مجلس شورای اسلامی سازوکار دیگری غیر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را مد نظر داشته باشد طبق نظر مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.</p><p style="text-align: justify;">وی با بیان این که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی در همان قانون مشخص شده است و مردم می­توانند با رعایت آن قانون به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.</p><p style="text-align: justify;">رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه به دستگاه‌ها امکان دسترسی، برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.</p><h3><span style="color: rgb(0, 128, 0);">تضمین ثبت اطلاعات توسط دستگاهها</span></h3><p style="text-align: justify;">معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که دستگاه‌ها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی است که اطلاعات را وارد می کنند. تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند به عنوان تخلف از مقررات و با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود</p></div> text/html 2018-04-02T06:45:54+01:00 vasall.ir همسفر سیزده تون مبارک http://vasall.ir/post/652 <div style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-13289 aligncenter disappear appear" src="http://harfetaze.com/wp-content/uploads/2018/03/13-bedar-1.jpg" alt="سیزده بدر" width="500" height="410"></div> text/html 2018-03-31T04:41:29+01:00 vasall.ir همسفر بدون شرح http://vasall.ir/post/651 <div style="text-align: center;"><img title="تصاویر متحرک روز پدر،کارت پستال متحرک روز پدر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/35.gif" alt="کارت پستال روز پدر, کارت تبریک روز پدر" style="width: 450px; height: 357px;"></div> text/html 2018-03-20T05:23:20+01:00 vasall.ir همسفر نرم نرمک میرسد اینک بهار ، خوش به حال روزگار ، خوش به حال چشمه ها و دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها ، خوش به حال غنچه های نیمه باز . . . http://vasall.ir/post/650 <div style="text-align: center;"><img src="http://arga-mag.com/file/img/2018/02/Beautiful-sentences-to-congratulate-New-Year-2.jpg" alt="اس ام اس زیبا برای تبریک سال نو "></div> text/html 2018-03-11T16:15:08+01:00 vasall.ir همسفر در جلسات دوجانبه مطرح شد؛ «قرارداد دائمِ» کارگزاران مخابرات روستایی در دستور کار http://vasall.ir/post/649 <div><br></div><div><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">کد خبر: ۶۰۲۳۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۹:۳۹:۳۱&nbsp;</span><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><div align="justify" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="2">در جلسات دوجانبه مطرح شد؛<br><font size="4">«قرارداد دائمِ» کارگزاران مخابرات روستایی در دستور کار</font><br></font><br><div style="text-align: center;"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static1.ilnanews.com/thumbnail/yVkgToO9bK2g/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCetEKdF2Hvb-vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumfd8uwuXt_JhJ1m7T9RkO5tvedTLtLDu9XuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0vg3arcdlgdk,/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="«قرارداد دائمِ» کارگزاران مخابرات روستایی در دستور کار " class="mauto block" style="font-size: small; max-width: 500px;"></div><font size="2"><br><b>بحث قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی در نشست با مقامات شرکت مخابرات مطرح و پیگیری شد.</b><br><br>نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور در تماس با ایلنا از پیشبرد مطالبات صنفی خود از طریق برگزاری نشست با مقامات مسئول خبر دادند.<br><br>این نمایندگان کارگری گفتند: پیرو رویکرد مثبت و سازنده مدیر شرکت مخابرات ایران درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی که منجر به برگزاری جلسه‌ایی در تاریخ ۲۱ بهمن با ایشان و مجموعه تیم مخابرات شد، قرار بر این شد که جلسه کارگروهی متشکل از نمایندگان مخابرات و کارگزاران تشکیل شود و این اتفاق مهم با رایزنی‌های صورت گرفته در تاریخ ۱۶ اسفند در شرکت مخابرات ایران با حضور معاونت حقوقی، معاونت نیروی انسانی و مدیرکل حراست مخابرات و نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی به وقوع پیوست.<br><br>آنها در تشریح خروجی جلسه افزودند: در این جلسه‌ تخصصی، طرفین ضمن استقبال از رویکرد مثبت شخص مدیرعامل، یکی از مهمترین موضوع مورد مناقشه یعنی مبحث قرارداد دائم را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی‌های حقوقی و قانونی قرار داده و طرف مخابرات بسته نهایی پیشنهادی خود را ارائه داد که این پیشنهاد از طرف نمایندگان کارگزاران به لحاظ قانونی و حقوقی مورد بررسی و واکاوی بیشتر قرار خواهد گرفت تا تمامی جوانب و تبعات آن درنظر گرفته و کارشناسی شود و قرار است که نتیجه نهایی طی جلسه‌ایی دیگر از طرف کارگزاران به شرکت مخابرات ایران اعلام شود.<br><br>این نمایندگان ابراز امیدواری کردند که به زودی در زمینه عقد قرارداد دائم به نتیجه برسند و مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور برآورده شود.<br><br>منبع :&nbsp;<a href="https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/602331-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">خبرگزاری ایلنا</a></font></div><blogextendedpost style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br><br><b></b></blogextendedpost><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></span><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></div>